Untitled Document
Kít phản ứng nhân gen định lượng qPCR IB43141

NHÓM KÍT PCR

Xuất xứ: Mỹ Thời gian hoạt hóa nhanh. An toàn với môi trường do không sử dụng chất độc hại. Phổ hấp thu tương tự SYBR Green® I. Thành phần: 1 x 1 ml – IBI Taq HotStart DNA Polymerase, Proprietary PCR Reaction Buffer, KleenGreen Dye, and dNTPs 1 x 30 µl - 25 µM ROX Reference Dye

Chi tiết vui lòng liên hệ.

Mr. Tiến

0945873671
info@tamvietlab.com.vn