Untitled Document
Kít phản ứng nhân gen PCR đã có enzym Taq, không có thuốc nhuộm, IB43102

NHÓM KÍT PCR

Xuất xứ: Mỹ Ứng dụng: End-Point PCR, Colony/Whole Cell PCR, Sequencing Preparation, RT-PCR, Two-Step PCR, and Low-Copy Target Thành phần: 10 x 1.25 ml – IBI Taq DNA Polymerase in 2X PCR Buffer (pH 8.5), 400 µM dATP, 400 µM dCTP, 400 µM dGTP, 400 µM dTTP, 3mM MgCl2

Chi tiết vui lòng liên hệ.

Mr. Tiến

0945873671
info@tamvietlab.com.vn